Nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu

HERB Gminy KsawerówTrzy nieruchomości z zasobów gruntów Gminy Ksawerów zostały wystawione do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Są to działki w Ksawerowie przy ul. Szkolnej. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, jako uzupełniające przeznaczenie – funkcja usług w ramach powierzchni podstawowej .

Więcej informacji: http://www.ksawerow.bip.cc

Odbędzie się również II ustny przetarg na sprzedaż działki na terenie gminy Ksawerów. Jest to działka niezabudowana, położonej w Ksawerowie przy ul. Cegielnianej, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę produkcyjną, składy, magazyny oraz drogę wewnętrzną z dopuszczeniem jako uzupełniającego przeznaczenia funkcji usług w ramach powierzchni zabudowy podstawowej.

Więcej informacji: http://www.ksawerow.bip.cc 

wpis czytano 256 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.22 stycznia 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony