XXVI Sesja Rady Gminy Ksawerów

HERB Gminy Ksawerów

Sesja odbędzie się 27 stycznia 2016 r. Początek o 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów

Proponowany porządek obrad na XXVI Sesji Rady Gminy Ksawerów

1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy Ksawerów.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Powołanie komisji uchwał.

4. Interpelacje i wnioski radnych.

5. Informacja Wójta Gminy.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.

7. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów;

2) złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji złożonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf;

3) nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Ksawerów i Gminą Breuil-le-Sec (Francja).

8. Wolne wnioski i sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Ksawerów.

 

 

wpis czytano 275 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.27 stycznia 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony