Spotkanie z Sołtysami i Radami Sołeckimi

HERB Gminy Ksawerów Podczas styczniowego spotkania z Sołtysami i Radami Sołeckimi wójt Adam Topolski podsumował między innymi realizację Funduszu Sołeckiego w 2015 r. Rozmawiano również o wykonanych w ubiegłym roku inwestycjach. O bezpieczeństwie na terenie gminy mówił Piotr Adamczyk kierownik Posterunku Policji w Ksawerowie. O projekcie poprawy systemu transportu drogowego w Łodzi i gminach sąsiadujących z Łodzią mówił Grzegorz Misiorny zastępca dyrektora ds. Transportu i i Inżynierii Łódzkiego Zarządu Dróg i Transportu.  

Podsumowując ubiegły rok w policyjnych statystykach kierownik Posterunku Policji Piotr Adamczyk podkreślił, że na terenie gminy Ksawerów jest jeden z wyższych wskaźników wykrywalności przestępstw w powiecie pabianickim. Ksawerowska Policja nie odnotowała żadnego włamania do mieszkania, czy domu. Zdarzały się jedynie drobne kradzieże i włamania do komórek. Piotr Adamczyk przestrzegał szczególnie starszych mieszkańców przed kradzieżami na tzw. „wnuczka”. Mimo akcji informacyjnych nadal zdarzają się tego rodzaju przestępstwa, a wśród poszkodowanych są również mieszkańcy naszej gminy.

Grzegorz Misiorny zastępca dyrektora ds. Transportu i i Inżynierii Łódzkiego Zarządu Dróg i Transportu, który mówił o „Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+”.  Jest to projekt, który dotyczy przede wszystkim mieszkańców Łodzi, ale konsultacje związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań są skierowane również do mieszkańców gmin sąsiadujących z Łodzią. Mieszkańcy Ksawerowa mogą zgłaszać uwagi do kursowania tramwaju, lub propozycji połączeń autobusowych z Łodzią. Konsultacje potrwają do 14 marca tego roku. Opinie są zbierane między innymi na piśmie. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=11863

Wójt Adam Topolski podkreślił konieczność spotkania z Sołtysami i Radami Sołeckimi raz na kwartał, aby na bieżąco omawiać istotne dla mieszkańców sprawy. Zebrani obejrzeli film z udokumentowanymi realizacjami inwestycji w 2015 r. Podsumowano także realizację Funduszu Sołeckiego. W części Sołectw zrealizowano wszystkie przedsięwzięcia, nieliczne zadania pozostały jeszcze nie wykonane. Te, których nie udało się wykonać w 2015 r. przechodzą do realizacji w 2016 r. i będą w całości finansowane z budżetu gminy.

1

wpis czytano 213 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.27 stycznia 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony