Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu Pabianickiego

Od początku tego roku mieszkańcy Powiatu Pabianickiego mogą korzystać z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Porad prawnych udzielają w nich prawnicy z Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Punktów jest siedem na terenie całego powiatu.

Nowa ustawa, która weszła w życie 1 stycznia tego roku określa między innymi kto może oczekiwać pomocy prawnej i w jakim zakresie zostanie mu ona udzielona.

Osobami uprawionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:

1) osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub

3) osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

4) osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub

5) osoba, która nie ukończyła 26 lat, lub

6) osoba, która ukończyła 65 lat, lub

7) osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie będzie obejmować spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • Punkt w Dłutowie mieści się  w dawnym budynku Urzędu Gminy Dłutów przy ul. Głównej 11 w pokoju nr 11
  • Punkt w Lutomiersku mieści się w budynku Urzędu Gminy Lutomiersk przy Placu Jana Pawła II nr 12 w pokoju nr 1

W/w punkty czynne są w poniedziałki, środy i piątki od 11.00 do 15.00.

  • Punkt w Dobroniu mieści się w budynku Urzędu Gminy w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 9 w pokoju nr 9   czynny  w poniedziałki, środy i piątki od 13.00 do17.00
  • Punkt w Konstantynowie Łódzkim mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2, w pokoju nr 9B czynny w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od 11.00 do 15.00
  • oraz w budynku Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Słowackiego 11, i czynny jest we wtorki od 15.00 do 19.00.
  • Punkt w Pabianicach mieści się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. w Pabianicach przy ul. Św. Jana 10 i czynny jest:

poniedziałek w godz. 11.00-15.00, 15.30-18.00,

wtorek w godz. 8.00-10.30, 11.00-15.00,

środa w godz. 11.00-15.00, 15.30-18.00,

czwartek w godz. 8.00-10.30, 11.00-15.00,

piątek w godz.  11.00-15.00.

  • Dodatkowo dla mieszkańców powiatu pomoc prawna udzielana jest w Starostwie Powiatowym w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2  bud. B, pokój nr 40, czynny :

wtorek 11.00-14.30,

czwartek 15.00-18.00,

piątek 11.00-18.30.

 

Na podstawie informacji Starostwa Powiatowego w Pabianicach

 

wpis czytano 200 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.29 stycznia 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony