Finanse na działania eksportowe dla przedsiębiorstw

W II kwartale 2016 r. zostanie ogłoszony nabór wniosków na działania związane z zagranicznymi rynkami zbytu. Nabór jest skierowany do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Pierwsza część naborów ma dotyczyć opracowania Planu Rozwoju Eksportu firmy, która zamierza wejść na rynki zagraniczne lub takiej, która chce rozwinąć dotychczasową działalność eksportową. Druga część naborów, zapowiadana na IV kwartał tego roku, będzie poświęcona środkom na realizacje planów eksportowych zawartych w przyjętym Planie Rozwoju Eksportu. Nabory będą prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W wymienionych instytucjach najlepiej szukać bezpośredniej informacji o naborach.

Planowane do ogłoszenia nabory odbędą się w ramach Osi Priorytetowej II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020)

Zapowiadane dofinansowanie unijne na eksport, w pierwszym etapie ma wesprzeć przedsiębiorstwa w opracowaniu Planu Rozwoju Eksportu, tak, aby we wstępnym etapie zweryfikować rynki zagraniczne, które będą odpowiednie dla danego przedsiębiorcy z uwzględnieniem produktów, które chce eksportować. Opracowanie Programu powinno odbywać się z udziałem specjalistycznej firmy doradczej.

Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu, jest pierwszą częścią Poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP w ramach RPO WŁ 2014-2020. Drugą częścią, która wstępnie zaplanowana jest na IV kwartał 2016 roku, jest możliwość aplikowania o dotacje na działania eksportowe, które są rekomendowane w Planie Rozwoju Eksportu, jako niezbędne do skutecznego wejścia na rynki zagraniczne.

W Programie przewidziano wsparcie dla takich działań proeksportowych jak:

  • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy
  • organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą
  • udział w międzynarodowych imprezach targowo – wystawienniczych odbywających się na terytorium Polski w charakterze wystawcy
  • organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy
  • doradztwo i opracowanie w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych
  • poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych
  • uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe
  • doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej
  • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynkach zagranicznych
  • wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

 

 

wpis czytano 164 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.19 lutego 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony