Koncepcje Gminnego Przedszkola w Ksawerowie

Na ogłoszony przez Wójta Gminy Ksawerów konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Gminnego Przedszkola w Ksawerowie wraz z ukształtowaniem otoczenia wpłynęły dwie koncepcje.

Oprócz wymogów bezpieczeństwa, koncepcja architektoniczno-urbanistyczna placówki oświatowej powinna spełniać oczekiwania co do jej funkcjonalności, wymogów bezpieczeństwa oraz estetyki.

Wyboru koncepcji dokona zespół rekomendacyjny powołany przez Wójta Gminy. Wójt Gminy może dokonać wyboru koncepcji, również spoza listy projektów rekomendowanych przez zespół, bądź uznać wszystkie koncepcje za nieprzydatne dla realizacji budowy przedszkola. Projekt uznany przez Wójta za przydatny dla realizacji budowy przedszkola zostanie nagrodzony kwotą 7.000 zł.

Ostateczny termin rekomendacji projektu upływa w połowie marca tego roku.

Koncepcja I

Koncepcje Gminnego Przedszkola w Ksawerowie - Widok od strony wejścia

Widok od strony wejścia

Koncepcje Gminnego Przedszkola w Ksawerowie - Widok od strony placu zabaw

Widok od strony placu zabaw

widok rys.01_plan zagospodarowania terenu (PDF 541kb)

 

Koncepcja II

plansza nr1 projekt zagospodarowania terenu (PDF 455kb)

Koncepcja Archtektoniczno-urbanistyczna przedszkola w Ksawerowie - grafika

Koncepcja Archtektoniczno-urbanistyczna przedszkola w Ksawerowie

wpis czytano 381 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.22 lutego 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony