IV Uroczyste Spotkanie z Przedsiębiorcami

Spotkania samorządu gminy Ksawerów z przedstawicielami lokalnego biznesu stanowią już coroczną tradycję, zajmując trwałe miejsce w kalendarzu gminnych uroczystości. 5 lutego br. już po raz kolejny Pałac Ksawerów gościł przedsiębiorców i specjalnie przybyłych gości na IV Spotkaniu z Przedsiębiorcami, podczas którego Gmina Ksawerów honoruje firmy wspierające mieszkańców oraz lokalny samorząd.

Uroczystość, przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej z Ksawerowa, rozpoczęła znana prezenterka telewizyjna Magdalena Michalak, a wszystkich zgromadzonych serdecznie przywitał Wójt Adam Topolski.

Gospodarz gminy Ksawerów podziękował przedsiębiorcom za ich działalność i wspólne, systematyczne starania przyczyniające się do budowania wizerunku nowoczesnej oraz przyjaznej mieszkańcom gminy. Wójt wyraził zadowolenie z systematycznego wzrostu liczby przedsiębiorców, zarówno tych małych, średnich jak i dużych firm. Na terenie gminy funkcjonuje już ponad tysiąc przedsiębiorstw zróżnicowanych branżowo, co daje gminie Ksawerów pierwsze miejsce wśród gmin wiejskich i drugie miejsce wśród wszystkich gmin województwa łódzkiego pod względem ilości zarejestrowanych firm na tysiąc mieszkańców.

W tym roku wyróżnieni zostali:

Grażyna i Jerzy Byliccy właściciele firmy GRAWIK,
Piotr Mach właściciel firmy MATEX,
Grażyna i Zdzisław Okrojkowie właściciele firmy OKROJEK,
Janusz Pytka właściciel firmy JANTEX,
Agnieszka i Bartosz Śpiewakowie właściciele firmy KRAWGORS,
Andrzej Włodan właściciel firmy WŁODAN.

Wyróżnione zostały również dwie instytucje, z którymi bardzo dobrze układa się współpraca naszej gminy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (wyróżnienie odebrał Prezes Tomasz Łysek) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach (wyróżnienie odebrała Dyrektor Danuta Skwirowska).

Wśród zaproszonych gości byli: Marek Matuszewski – Poseł RP, Andrzej Owczarek – były Senator RP, Maciej Łuczak – Senator RP, Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki, Ireneusz Krześnicki – Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Krzysztof Ciebiada – Wiceprzewodniczący Łódzkiego Sejmiku, Tomasz Łysek – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Krzysztof Habura – Starosta Powiatu Pabianickiego, Marcin Nocuń – Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic, Wojciech Pomajda – Pełnomocnik Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, Izabela Witaszek – Dyrektorka Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Danuta Skwirowska – Dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, Barbara Günther – Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi, Anita Błochowiak – Prezes PA-CO Bank, Arkadiusz Bielecki – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, Dorota Pędziwiatr – Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Pabianicach, Paweł Otomański – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pabianicach, Mariusz Opala – Prezes Klubu Signum Polnicum, oraz włodarze gminy, jej radni, sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Ksawerów.

Świetnie zagrane standardy jazzowe w wykonaniu zespołu SMOOGIE BOOGIE pod kierownictwem Marka Smugi, uświetniły tegoroczne spotkanie.

IV Uroczyste Spotkanie z Przedsiebiorcami_1

IV Uroczyste Spotkanie z Przedsiebiorcami_2

Strony: 1 2 3

wpis czytano 322 razy
Wpis opublikowano przez: Rafał Kilańczyk, dn.6 lutego 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony