Podziękowanie

PODZIĘKOWANIE
DLA
PANA ADAMA TOPOLSKIEGO

Za poprowadzenie spotkania w czasie wizyty studyjnej dla przedstawicieli samorządu lokalnego z Mołdawii i Ukrainy w ramach programu Study Tours to Poland dla Profesjonalistów, która odbyła się w dn. 13-19.03.2015r. Operatorem wizyty była Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Study Tours to Poland stwarza możliwość przedstawicielom różnych grup zawodowych z Krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poznania dzisiejszej Polski. W ramach krótkoterminowych wizyt studyjnych przedstawiciele administracji rządowej, samorządów lokalnych, pracownicy centralnych instytucji państwowych, liderzy organizacji pozarządowych mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Uni Europejskiej.

podziękowanie dla wójta

wpis czytano 308 razy
Wpis opublikowano przez: Rafał Kilańczyk, dn.31 marca 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony