Zintegrowany System Zarządzania w MEDiKSA

W MEDiKSA wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania i w listopadzie 2015 roku system ten został pozytywnie zweryfikowany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą LL-C Certyfication Czech Republic.
Stwierdzono, iż MEDiKSA spełnia wymagania norm:
1) ISO 9001:2008 – System Zarządzania Jakością; ISO 9001 Certyfikat LLC (pdf 2MB)
2) BS OHSAS 18001:2007 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy; ISO 18001 Certyfikat LLC (pdf 2MB)
3) ISO 14001:2004 – System Zarządzania Środowiskowego.ISO 14001 Certyfikat LLC (pdf 2MB)
Certyfikaty zostały wydane pod numerem 482913 i są ważne do 5 grudnia 2018 roku, dotyczą świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, podstawowej opieki zdrowotnej,
oraz leczenia stomatologicznego, we wszystkich miejscach udzielania tych świadczeń przez MEDiKSA.

wpis czytano 153 razy
Wpis opublikowano przez: Aleksandra Bartold, dn.23 maja 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony