Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że nadal można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 +).

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 103 w godzinach funkcjonowania Ośrodka:
poniedziałek: 7.30 – 17.00
wtorek- czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny ( empatia.mpips.gov.pl )
2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+ ) do 1 lipca 2016 r., świadczenie to ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy t.j od 1 kwietnia 2016 r.
Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

UWAGA !
Ze względu na pojawiające się problemy z wnioskami składanymi drogą elektroniczną na świadczenie wychowawcze (500+) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie uprzejmie prosi o kontakt osoby, które takie wnioski składały, a jeszcze nie otrzymały decyzji administracyjnej w sprawie w/w świadczenia.

Zapraszamy

wpis czytano 154 razy
Wpis opublikowano przez: Aleksandra Bartold, dn.3 czerwca 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony