Zmarł mecenas Zygmunt Kortyński

mecenas Zygmunt Kortyński (Foto Natalia Salamon)

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 30 stycznia 2012 r. w kościele parafialnym w Ksawerowie o godzinie 11.30.
W uroczystościach weźmie udziała poczet sztandarowy Gminy Ksawerów, wójt p. Adam Topolski oraz przedstawicie Rady Gminy Ksawerów.

Pan mecenas Zygmunt Kortyński to postać fundamentalna dla Gminy Ksawerów, zapalony społecznik, w czasie wojny żołnierz Armii Krajowej. Odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, to drugie najwyższe odznaczenie państwowe cywilne. W 2008 r. otrzymał Medal Wojewody Łódzkiego za wieloletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności. Jego zasługi dla Ksawerowa, postawa i oddanie z jakim angażował się w pracę na rzecz mieszkańców Ksawerowa budziły i budzą uznanie wśród lokalnej społeczności.

Nie sposób opowiedzieć o stylu pracy i wrażliwości na problemy ludzi i środowiska bez sięgnięcia do historii Pana Kortyńskiego. Urodził się w 1913 roku w Berlinie. Zanim trafił do Ksawerowa, razem z rodzicami mieszkał i uczył się kolejno w Dobrzycy, Poznaniu, Warszawie by trafić do Łodzi, gdzie studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, który ukończył jako magister prawa. Po zdaniu egzaminu w Izbie Adwokackiej w Łodzi, pracował jako adwokat do 1993 r. Z Łodzią i okolicami związał swoje dalsze życie. Tutaj założył rodzinę. Po wojnie rozpoczął pracę jako nauczyciel w Państwowym Liceum Ogrodniczym w Ostrowie koło Łasku. Ze względu na niezbyt dobre warunki pracy, ze staraniem Pana Kortyńskiego przeniesiono szkołę ogrodniczą z Ostrowa do Widzewa koło Pabianic. Przekształcona w Zespół Szkół, istnieje do tej pory.

Również Pan Kortyński związał się z Ksawerowem, poza pracą nauczyciela poświęcił się pracy na rzecz mieszkańców. To za Jego przyczyną powstała Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ksawerowie, a później również Spółdzielnia Tkacko- Dziewiarska, w której zatrudnienie znalazło kilkaset osób. Ze względu na przeszłość AK-owską często nie mógł podjąć pracy. Zawsze jednak znajdował czas i siłę na wsparcie i reprezentowanie lokalnej społeczności.

W latach 1990-94 był radnym Gminy Pabianice i delegatem do Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi. W 1991 r współorganizował Towarzystwo Rozwoju Ksawerowa. Z inicjatywy Towarzystwa podjęto rozbudowę szkoły i sali gimnastycznej, rozpoczęto rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz  Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie.

Najważniejszą inicjatywą pana Kortyńskiego w ramach działalności Towarzystwa Rozwoju Ksawerowa było utworzenie samodzielnej gminy Ksawerów, która powstała w 1997 r. Pan Zbigniew Kortyński współdziałał również w Towarzystwie Dobroczynności, był członkiem Koła Kombatantów w Ksawerowie, zaangażowany także w organizację modernizacji drogi krajowej na ulicy Łódzkiej w Ksawerowie.

Marzeniem Pana Kortyńskiego było odrestaurowanie willi Hoffmana, tak aby stworzyć warunki dla pozaszkolnych zajęć dla młodzieży, która miałaby swoje miejsce aby się spotkać, znaleźć opiekę i rozwinąć zainteresowania. To dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu niszczejący budynek trafił pod opiekę gminy.  

Trzeba mieć sporo siły i nie ulegać przeciwnościom, aby doprowadzić zamierzenie do celu. Jedno jest pewne, mówią ci którzy poznali Pana Kortyńskiego, ten człowiek miał siłę i charyzmę, nie było dla niego rzeczy niemożliwych do realizacji. Znajomi i przyjaciele Pana Mecenasa podziwiali Go za energię i zaangażowanie w to co robi.

 

wpis czytano 363 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.29 stycznia 2012

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony