Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkursy dla NGO !!!

Urząd Gminy Ksawerów informuje o konkursach ogłoszonych przez Zarząd Województwa Łódzkiego dla NGO.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza  – trzeci otwarty konkurs ofert (25.01.2012 r.)  na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez: organizację kampanii promocyjno-informacyjnych, adresowanych do mieszkańców województwa łódzkiego, mających na celu zwiększenie ich uczestnictwa w kulturze.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert (25.01.2012 r.)  na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez: promocję młodych twórców związanych z regionem łódzkim, realizujących projekty artystyczne na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego; wykonywanie projektów badawczych, dotyczących sektora kultury w województwie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem: tożsamości kulturowej regionu łódzkiego, potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa łódzkiego oraz ich uczestnictwa w kulturze; upowszechnianie kultury tradycyjnej regionu łódzkiego i podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców województwa łódzkiego (priorytetowo traktowane będą projekty realizowane we współpracy – zakładającej pomoc merytoryczną w realizacji zadania – z samorządowymi instytucjami kultury)

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert (25.01.2012r.) na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez: organizację w kraju i za granicą wydarzeń kulturalnych, mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji, w tym fundowanie nagród (priorytetowo traktowane będą wydarzenia realizowane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego).

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert (1.12.2011r.): na wsparcie / powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w obszarze kultury fizycznej i sportu  w 2012 roku. (Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży).

Szczegółowe informacje o konkursach www.ngo.lodzkie.pl 

 

wpis czytano 165 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.27 stycznia 2012

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony