XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu 17 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów odbyła się XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ksawerów.

XXXIV Sesja RGK

Podczas obrad radni podjęli uchwały dotyczące:

 1. Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Pabianickiego w 2017 r. w zakresie wspólnej realizacji przebudowy ul. Wschodniej w Ksawerowie – I etap w ramach III etapu zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, Gmina Ksawerów” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
  Koszt III etapu – przebudowy ul. Wschodniej – około 4 mln zł., w tym wkład gminy ca 1 mln zł.
 2. Zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Ksawerów na 2016 rok na zadania:
  – „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Widzewskiej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Spokojnej, Piaskowej i Bursztynowej w gminie Ksawerów”. Przewidywany koszt prac: 670.000 zł.
  – „Projekt i przebudowa ulic: Konopnickiej, Penelopy, Słonecznej, Wąskiej oraz Modrej w Ksawerowie”. Przewidywany koszt prac: 745.000 zł.
  – „Remont, docieplenie i adaptacja części budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej – termomodernizacja budynku przy ul. Hubala położonym na działkach nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów”. Przewidywany koszt 300.000 zł.
  – „Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie – II etap”. Przewidywany koszt 260.000 zł.

XXXIV Sesja RGK XXXIV Sesja RGK XXXIV Sesja RGK

wpis czytano 178 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.18 sierpnia 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony