Podpisanie umowy na wywóz odpadów komunalnych.

W dalszym ciągu z terenu naszej Gminy odpady będzie odbierała firma REMONDIS Sp. z o.o.. W  dniu 18 sierpnia 2016 r. Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski podpisał umowę z Dyrektorem Oddziału w Łodzi – Krzysztofem Sęczkowskim. Umowa będzie obowiązywała do końca czerwca 2017 r..

Remondis umowa

Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyposażenie ich w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Firma zapewnia także odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz wyposażenie PSZOKu w pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów. Ponadto w ramach zbiórki objazdowej zbierane są tzw. wielkogabaryty zgodnie z harmonogramem.

Harmonogramy odbioru odpadów dla poszczególnych ulic dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Ksawerów oraz dostarczone do każdej posesji, przez pracowników firmy odbierającej odpady.
Częstotliwość oraz dni odbioru dla każdego z rejonów nie ulegną zmianie. W związku z czym odbiór poszczególnych rodzajów odpadów odbywać się będzie dla danej nieruchomości w ten sam dzień tygodnia i z tą samą częstotliwością co w okresie wcześniejszym.
Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych pozostaje bez zmian.

Remondis umowa

wpis czytano 222 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.19 sierpnia 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony