Konkurs na projekty przyczyniające się do powrotu na rynek pracy

Ogłoszony został konkurs  na projekty przyczyniające się do powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/16).

W ramach przedmiotowego konkursu możliwa jest realizacja projektów ukierunkowanych na wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

 • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi (działanie obligatoryjne w projekcie) w formie instytucjonalnej:
  żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego
 •  pozainstytucjonalnej: niani
 • aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie (działanie fakultatywne w projekcie):
  a) doradztwa zawodowego,
  b) doradztwa indywidualnego,
  c) pośrednictwa pracy,
  d) szkoleń.

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od 03.10.2016 – 13.10.2016.

Wszelkie informacje dot. konkursu, w tym informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie. dostępne są na stronie www.rpo.lodzkie.pl zakładka „ogłoszenia i wyniki naboru wniosków”.

Informujemy również, iż sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim organizuje bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące konkursu na projekty przyczyniające się do powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Szczegóły dotyczące terminów oraz miejsc spotkań znajdą Państwo na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl.

wpis czytano 174 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.26 września 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony