Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych – spotkanie

cid_0ea34c200de94ed296199ab3df6be37asekretariatRegionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – realizator projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu nt. Stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Podmiotom Ekonomii Społecznej (m.in. fundacjom, stowarzyszeniom, spółdzielniom socjalnym, podmiotom reintegracyjnym).

Spotkanie odbędzie się w dniu 26.10.2016 r. w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264.

Celem potwierdzenie udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie Formularza Zgłoszeniowego (w załączeniu) faxem 42 203 48 17 lub na adres mailowy rekrutacja.es@rcpslodz.pl , najpóźniej do dnia 22.10.2016 r. do godziny 12.00.

Scenariusz spotkania
Zgłoszenie uczestnictwa

wpis czytano 134 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.7 października 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony