UWAGA MIESZKAŃCY !!! ZMIANA NAZWY ULIC

2 września 2016 r. zaczęły obowiązywać zapisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu. W związku z tym nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej upamiętniające czy też promujące komunizm lub inny ustrój totalitarny muszą zostać zmienione. W Gminie Ksawerów nowe nazwy zyskają zatem ulice: Nowotki oraz Hanki Sawickiej.
Samorząd ma obowiązek zmiany nazwy obiektów do września 2017 r. W przypadku niewykonania tego obowiązku nowe nazwy ulic nada wojewoda.

Proszę Państwa o zgłaszanie propozycji nowych nazw ulic za pomocą specjalnego formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej www.gmina.ksawerow.com oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów.
Wypełniony dokument prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres przestrzenna@ksawerow.com, drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów w terminie do 30 stycznia 2017 r.

Formularz (pdf 18KB)
Formularz (doc 15KB)


Wójt Gminy Ksawerów
/-/ Adam Topolski

wpis czytano 1 149 razy
Wpis opublikowano przez: Aleksandra Bartold, dn.18 stycznia 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony