Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 4 stycznia – 3 luty 2017 r.
Biuletyn Informacji Publicznej

wpis czytano 209 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.27 grudnia 2016

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony