Wycinka drzew po nowemu

INFORMACJA W SPRAWIE USUWANIA DRZEW

1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Poz. 2149), będąca rezultatem prac nad wniesionym przez posłów projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadza ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów,  w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami.
Czytaj więcej

wpis czytano 134 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.27 stycznia 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony