Rewitalizacja- Nasza wspólna sprawa!

Wójt Gminy Ksawerów zaprasza
na warsztaty rewitalizacyjne
mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych oraz pozostałych interesariuszy w ramach opracowywanego

Programu Rewitalizacji dla Gminy Ksawerów
na lata 2017-2024
Plakat- zaproszenie

wpis czytano 109 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.30 stycznia 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony