Bezpieczne Gospodarstwo Rolne- Konkurs!

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw dla właścicieli i członków ich rodzin.

W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

Regulamin, zgłoszenie oraz arkusz oceny gospodrstwa

Termin składania zgłoszeń mija 31 marca 2017 roku

wpis czytano 240 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.13 lutego 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony