Zapisy do przedszkola w Widzewie

Wkrótce rozpoczną się zapisy na rok szkolny 2012/2013 do Gminnego Przedszkola w Widzewie.

Poniżej szczegółowe wskazówki dla Rodziców.

GMINNE PRZEDSZKOLE W WIDZEWIE

ul. RZEPAKOWA 12

Od 1 do 31 marca 2012r. potrwają zapisy dzieci zameldowanych na terenie gminy Ksawerów do naszego przedszkola.

Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola w podanym terminie należy pobrać w godzinach otwarcia placówki (6.30-16.30).

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

  • od 1 do 31 marca, pobieranie i składanie kart zgłoszeń,
  • od 1 do 15 kwietnia, kwalifikacja dzieci przez dyrektora lub komisję,
  • 30 kwietnia, ogłoszenie wyników, listy dzieci przyjętych i nie przyjętych.

W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor przedszkola. W sytuacji, gdy liczba zgłoszonych dzieci w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola powołuje Komisję Kwalifikacyjną.

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą: Dyrektor przedszkola, Przedstawiciel Rady Rodziców, Przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

Prosimy o nie ustawianie się po karty w kolejce we wczesnych godzinach rannych, gdyż nie będzie miało to znaczenia.

W przedszkolu obowiązują kryteria przyjęć dzieci do przedszkola, a kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem czasu pobytu dziecka w przedszkolu, jest ostatnim kryterium, po spełnieniu wszystkich wymagań.

Na wydanej karcie zgłoszeniowej muszą być potwierdzenia z zakładu pracy rodziców (dotyczy dzieci 3 i 4 letnich). Przy przyjęciu dzieci do przedszkola szczególne znaczenie ma czas przebywania w przedszkolu (ilość godzin ponad podstawę programową) oraz ilość posiłków, wskazane w karcie. Godziny ujęte w karcie zgłoszenia dziecka przyjętego do przedszkola, są uwzględniane w umowie cywilnoprawnej zawartej z rodzicami.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w przedszkolu (50 dzieci), dzieci 6-letnie mają zapewnione miejsca w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ksawerowie oraz w Woli Zaradzyńskiej.

Dzieci 5-letnie, które chcą korzystać z podstawy programowej, również mogą być zapisane do w.w oddziałów przedszkolnych.

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są: Dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne; Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących /Przez osobę samotnie wychowującą rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną/; Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów; Dzieci z rodzin zastępczych; Dzieci ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; Dzieci dotychczas uczęszczające do przedszkola i ich rodzeństwo, które będą korzystały z pełnej oferty przedszkola (ilość godzin powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami); Dzieci obojga rodziców pracujących lub studiujących /uczących się (w systemie dziennym), które będą korzystały z pełnej oferty przedszkola (ilość godzin powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami);

Pozostałe dzieci w kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Małgorzata Tokarczyk

Dyrektor Gminnego

Przedszkola w Widzewie

 

wpis czytano 170 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.23 lutego 2012

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony