Informacja dla kombatantów

INFORMACJA
DLA KOMBATANTÓW,
OSÓB BĘDĄCYCH OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH
I OKRESU POWOJENNEGO,
DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ
ORAZ OSÓB REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW POLITYCZNYCH.

Urząd Gminy w Ksawerowie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1255), kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ponadto przypominamy, że kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów, a także są uprawnieni do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, jak również do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie informujemy, że członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej będą mogli wypoczywać w podległych Centralnemu Ośrodkowi Sportu Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie – Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale, na specjalnych, preferencyjnych warunkach.

Informujemy także, że osoby uprawnione na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych ( Dz.U. z 2015 r. poz.693 ze zm.) mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Szczegóły dotyczące uzyskania statusu działacza opozycji i pomoc, wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz dokumenty do pobrania i szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl.

wpis czytano 219 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.17 lutego 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony