„KURS na AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ w woj.łódzkim”

Kurs współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania

wpis czytano 185 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.20 lutego 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony