Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów
treść ogłoszenia

Studium_tekst
Kierunki po wyłożeniu
Prognoza oddziaływania
Prognoza
Uwarunkowania po wylozeniu

wpis czytano 129 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.24 maja 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony