Wypalanie traw jest szkodliwe

Przypominamy, że wypalanie traw jest szkodliwe, ale również grożą za nie kary.

Podczas tegorocznej zimy mieliśmy mało śniegu, a trawa, która została po zimie jest wyjątkowo sucha i łatwo się pali. To jeszcze bardziej zwiększa zagrożenie pożarowe, ponieważ nawet próba tzw. „kontrolowanego wypalania” może przerodzić się w pożar, który wymyka się spod kontroli.

Trzeba też pamiętać, że wypalanie traw wcale nie powoduje użyźniania gleby. Miejsca wypalone stają się wyjałowione. Ogień hamuje naturalny proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby. Giną też mniejsze i większe zwierzęta. Wypalanie trawy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, szczególnie wzdłuż dróg , gdzie gęsty dym utrudnia widoczność na drodze.

Należy pamiętać, że sprawcy wypalania lub podpalenia grożą kary. Jeśli ktoś zostanie złapany na gorącym uczynku i podpalenie zostanie mu udowodnione, to sprawcy grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku zagrożenia większego, czyli spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, jest przewidziana kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

W informacji ARiMR czytamy: „Rolników, którzy wypalają trawy na swoich polach, może spotkać dodatkowa kara finansowa, którą nakłada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania traw jest jednym z „Wymogów dobrej kultury rolnej”, których przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który ich nie przestrzega, grozi zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. To oznacza, że o tyle mogą być pomniejszone płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. (jednolita płatność obszarowa, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, płatności do krów i owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych), a także płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 – 2013), pomoc na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007 – 2013) oraz płatności z tytułu ONW, jeśli zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek z uprawianych przez niego gruntów. Wysokość kary może jednak wzrosnąć, bo ARiMR każdy przypadek wypalania traw rozpatruje indywidualnie i może karę zwiększyć albo zmniejszyć. Zgodnie z zasadami, nałożona przez ARiMR sankcja, w zależności od stwierdzonego stopnia winy, może zostać pomniejszona do 1% jak i podwyższona do 5% należnych rolnikowi płatności obszarowych za dany rok. Kary mogą być też jeszcze bardziej podwyższone, gdy rolnikowi zostanie np. udowodnione celowe wypalanie traw, bo wtedy ARiMR może obniżyć każdy z rodzajów płatności bezpośrednich aż o 20%, a w zupełnie skrajnych przypadkach stwierdzenia uporczywego wypalania traw, Agencja może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.”

 

wpis czytano 193 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.19 marca 2012

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony