Ogłoszenie

8 grudnia 2017

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ksawerów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Czytaj dalszą część wpisu »

wpis czytano 201 razy

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego

7 grudnia 2017

5 grudnia 2017 r. w Gminnym Domu Kultury w Ksawerowie odbyło się Spotkanie Mikołajkowe podsumowujące konkurs profilaktyczny dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum na plakat, esej lub opowiadanie oraz na spot, organizowany pod patronatem Wójta Gminy Ksawerów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Czytaj dalszą część wpisu »

wpis czytano 512 razy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

7 grudnia 2017

Publikacja zarządzenia Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie – Zarządzenie 275/17

wpis czytano 176 razy

Wysoka pozycja w rankingu

6 grudnia 2017

Gmina Ksawerów zajęła wysokie miejsce w rankingu „Zdolność kredytowa Samorządów 2014-2016” opublikowanym przez czasopismo „Wspólnota”.

Czytaj dalszą część wpisu »

wpis czytano 162 razy

Wyłaniamy kolejnych Wykonawców

5 grudnia 2017

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Ksawerów  prowadzone są kolejne postępowania mające na celu wyłonienie Wykonawców do realizacji niżej wymienionych zadań:

1. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Gadka, gmina Ksawerów”

2. Przygotowanie postępowania na zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj „Przebudowa ulicy Zachodniej w Ksawerowie”

Czytaj dalszą część wpisu »

wpis czytano 183 razy

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

5 grudnia 2017

W najbliższy piątek tj. 8 grudnia 2017 r.  w Urzędzie Gminy Ksawerów w godzinach od 11.30 do 14.00, odbędą się bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Czytaj dalszą część wpisu »

wpis czytano 157 razy

Spotkanie dotyczące konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych

5 grudnia 2017

W dniu 14 grudnia 2017 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2, ogłoszonego 29 listopada br. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.

Czytaj dalszą część wpisu »

wpis czytano 151 razy

Konkurs w ramach RPO Województwa Łódzkiego – usługi zdrowotne

4 grudnia 2017

W dniu 29 listopada 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZI” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Czytaj dalszą część wpisu »

wpis czytano 159 razy

Echo Gminy Ksawerów – wydanie październik / listopad 2017

4 grudnia 2017


Aktualne wydanie Echa Gminy Ksawerów już dostępne. Zapraszamy do przeglądania na naszym portalu w wersji ON-Line.
Czytaj dalszą część wpisu »

wpis czytano 185 razy

Pomagajmy!

30 listopada 2017

wpis czytano 171 razy